מנהל הקייטנה ומדריך ראשי

מנהלי קייטנות עובדים מסביב לשעון

מי רשאי להיות מנהל קייטנה \ מדריך ראשי?

מתוך חוזר מנכ"ל קייטנות, סעיף 8.1 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה), בתפקיד מנהל קייטנה \ מדריך ראשי רשאי לשמש אך ורק אדם העונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים (*):

 1. בעל תעודה של מורה או מדריך מוסמך
 2. מדריך מקצועי מוסמך
 3. בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או החינוך המיוחד
 4. בוגר מכללה להוראה מוכרת
 5. בוגר אחד מקורסי ההכוון המאושרים על ידי מינהל החברה והנוער
 6. מדריך בוגר כיתה י"ב המשמש בפועל מדריך בתנועת נוער לרבות במסגרת שנת שירות ובעל תעודה בתוקף שהנפיק מינהל החברה והנוער המעידה על כשירותו כמנהל קייטנה וכמדריך ראשי, בתנאי שפעילות זו היא פעילות המשך מול אוכלוסייה דומה

* בארבעת התנאים הראשונים נדרש בנוסף ותק של 3 שנים לפחות בהוראה או בהדרכהמדריך ראשי

מדריך אחראי על נושא ההדרכה בקייטנה ועוזר למנהל בקייטנה המונה 150 חניכים ומעלה או בפנימייה המונה 100 חניכים ומעלה.תחומי אחריות

 • הרישיון והאישור החינוכי יירשם על שמו של מנהל הקייטנה
 • אחראי על הקייטנה ועל הפעלתה בהתאם להוראות כל דין ולאמור בחוזר מנכ"ל (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)
 • מתוקף אחריותו עליו להיות נוכח במקום במשך כל זמן הפעילות
 • אם עליו להתלוות לפעילות מחוץ לתחום הקייטנה, עליו למנות לעצמו מחליף מצוות המדריכים הבוגרים.


תפקידיו של מנהל הקייטנה בתחומי הבטיחות, הבריאות והתברואה

 1. למנות רכז בטיחות, בריאות ותברואה ולהבהיר לו את תפקידו
  • בקייטנה בה פחות מ-100 חניכים, אפשר שמנהל הקייטנה עצמו ישמש בתפקיד זה
 2. להיות מעורב בכל תהליכי האישור הנדרשים בתחומי הבטיחות והתברואה
 3. לוודא שכל בעל תפקיד בקייטנה (מדריך, מלווה, איש רפואה ואיש מנהלה) עבר הדרכה והכשרה בכל הנושאים הנדרשים בתחומי הבטיחות, הבריאות והתברואה וכי הוא יודע את תפקידו
 4. לפקח על תהליך ההכנות לניהול הבטיחות בקייטנה לפי חוזר מנכ"ל קייטנות, נספח ג' - טופס מבדק בטיחות (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)
 5. אירועי בטיחות
  • לבדוק אירועי בטיחות חריגים ולהפיק מהם לקחים
  • לדווח למינהל החברה והנוער במשרד החינוך על אירועים חריגים
  • באירועים הקשורים במים, במזון, בים ובברכות יש לדווח גם ללשכת הבריאות המחוזית


תפקידיו של מנהל הקייטנה בתחומי הביטחון

 1. למנות רכז ביטחון
  • בקייטנה בה פחות מ-100 חניכים, אפשר שמנהל הקייטנה עצמו ישמש בתפקיד זה
 2. להיות מעורב בכל תהליכי האישור הנדרשים בתחומי הביטחון
 3. לתאם תדרוך ביטחון לרכז הביטחון עם הקב"ט המקומי
  • התיאום לביצוע התדרוך יקוים 15 יום לפחות לפני פתיחת הקייטנה
 4. מנהל הקייטנה (או רכז הביטחון) יפעל במשך כל תקופת הקייטנה להגברת מודעותם של הסגל והחניכים בנושאי הביטחון
  • המנהל יכנס את החניכים לתדריך הסברה ביטחוני עם פתיחת הקייטנה
  • בקייטנות של למעלה משבוע תתקיים פעולת הסברה פעם בשבוע
 5. לוודא שמתקיימות בכל יום סריקות בוקר