מנהלת קייטנה בגן ילדים

גננת עם ילדים מבצעים מגוון פעילויות בקייטנה

מתוך חוזר מנכ"ל קייטנות, סעיף 8.4 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה),

  • בתפקיד מנהלת קייטנה בגן ילדים יכולה לשמש גננת מוסמכת בלבד.
  • ניהול הקייטנה בגן הילדים לפי אמות מידה חינוכיות ובטיחותיות ראויות, בהתאם להנחיות המשרד והרשות.
  • האחריות המוטלת על כתפיו של מנהל הקייטנה היא גדולה, במיוחד בחודשי הקיץ המזמנים פעילויות ייחודיות ומרגשות, שטמון בהן סיכון רב כגון רחצה, טיולים ופעילויות חוץ.

אשכול גנים

  • בגן ילדים בבעלות הרשות המקומית (לא פרטית) אפשר להפעיל קייטנה במסגרת "אשכול גנים"
  • כל גן באשכול ינוהל על ידי הסייעת העובדת באותו גן במהלך השנה, בתנאי שהיא תאושר על ידי מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית.
  • חובה על כל אשכול גנים למנות גננת מוסמכת.
  • במגזר העירוני אפשר למנות מנהלת אחת ל-5 קייטנות לכל היותר, בתנאי שכל חמשת הגנים מצויים באותה שכונה ברדיוס שאינו עולה על 5 ק"מ.
  • במגזר הכפרי אפשר למנות מנהלת אחת ל-5 יישובים לכל היותר, בתנאי שהמרחק בין שני היישובים הרחוקים ביותר אינו עולה על 5 ק"מ.