בעלי תפקידים נוספים

מאבטח

מאבטח בקייטנה

מתוך חוזר מנכ"ל הביטחון בקייטנה, סעיף 9 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • מאבטח חמוש בקייטנה יכול לשמש רק מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה בתוקף.
 • קייטנת יום מגודרת בתחום היישוב הכוללת פחות מ-100 חניכים אינה חייבת במאבטח חמוש.
 • בקייטנת יום מגודרת בתחום היישוב בה 100 תלמידים ומעלה, יוצב מאבטח חמוש אחד,
  אלא אם הקב"ט המחוזי ו/או מיופה כוחו החליט להחמיר בהתאם למיקום ולמספר הילדים בקייטנה.
 • המאבטחים יהיו בקיאים בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים ובכל הקשור לנוהלי פינוי.
 • המאבטחים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ובכללי הבטיחות לגבי נשיאת נשקם האישי והטיפול בו.
 • השימוש בנשק מסוג תת מקלעי "עוזי" או "מאוזר פלקון" לצורך אבטחת הקייטנה אסור בהחלט.
 • קייטנה עם לינה או מחוץ ליישוב תאובטח על ידי נושאי נשק, כמפורט בנספחים א' ו-ב' בחוזר מנכ"ל הביטחון בקייטנה (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה).

מגיש עזרה ראשונה (מע"ר)

ערכת עזרה ראשונה

חובש

פרמדיקים בקייטנה

רופא

רופא בקייטנה

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 6.2 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • בקייטנה הפועלת מחוץ לתחום היישוב בה מעל 400 ילדים, יש להציב רופא.
 • במקום שנדרש רופא, יהיה רכב פינוי.
 • מנהל הקייטנה יוודא כי הרופא נושא עמו תעודה בתוקף.
 • רופא בקייטנה יהיה בעל רישיון עיסוק ברפואה בישראל, מומחה ומנוסה ברפואת ילדים או ברפואת משפחה וממשיך להיות פעיל עוסק בתחום זה.