בעלי תפקידים נוספים

מאבטח
מאבטח בקייטנה

מתוך חוזר מנכ"ל הביטחון בקייטנה, סעיף 9:

 • מאבטח חמוש בקייטנה יכול לשמש רק מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה בתוקף.
 • קייטנת יום מגודרת בתחום היישוב הכוללת פחות מ-100 חניכים אינה חייבת במאבטח חמוש.
 • בקייטנת יום מגודרת בתחום היישוב בה 100 תלמידים ומעלה, יוצב מאבטח חמוש אחד,
  אלא אם הקב"ט המחוזי ו/או מיופה כוחו החליט להחמיר בהתאם למיקום ולמספר הילדים בקייטנה.
 • המאבטחים יהיו בקיאים בזיהוי מטעני חבלה ובאמצעים שיש לנקוט לאחר גילוים ובכל הקשור לנוהלי פינוי.
 • המאבטחים יהיו בקיאים בהוראות הפתיחה באש ובכללי הבטיחות לגבי נשיאת נשקם האישי והטיפול בו.
 • השימוש בנשק מסוג תת מקלעי "עוזי" או "מאוזר פלקון" לצורך אבטחת הקייטנה אסור בהחלט.
 • קייטנה עם לינה או מחוץ ליישוב תאובטח על ידי נושאי נשק, כמפורט בנספחים א' ו-ב' בחוזר מנכ"ל הביטחון בקייטנה.
מגיש עזרה ראשונה (מע"ר)
ערכת עזרה ראשונה
חובש
פרמדיקים בקייטנה
 • קייטנה יומית בתוך היישוב שבה עד 500 ילדים פטורה מהצבת חובש.
 • קייטנה יומית בתוך היישוב שבה יותר מ-500 ילדים או שמחוץ ליישוב מחויבת בהצבת חובשים לפי התקן המצוי בחוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיפים 6.1 ו-6.2.
 • בקייטנה הנדרש חובש, מנהל הקייטנה יוודא כי החובש נושא עמו תעודה בתוקף.
 • מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 6.3.2, רשאי לשמש כחובש בקייטנה מי שעומד בלפחות אחד מהקריטריונים הבאים:
  • בוגר קורס חובשים שלב 6 בצה"ל המשתתף פעם בשנתיים בקורס רענון המועבר בידי גורם מוסמך.
  • חובש/נהג שעבר קורס נהגי אמבולנס במד"א והוא פעיל במד"א כעובד או כמתנדב.
  • בוגר קורס נהגי אמבולנס של מד"א שאינו פעיל במד"א אך משתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן שלושה ימים המועבר בידי גורם מוסמך והכולל יום התנסות על אמבולנס.
  • פרמדיק פעיל העובד לפחות 6 משמרות בחודש על ניידת טיפול נמרץ (נט"ן).
  • פרמדיק שאינו פעיל אך משתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן שלושה ימים המועבר בידי גורם מוסמך והכולל יום התנסות על אמבולנס.
 • בסעיף 6.8 בחוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, ניתן למצוא תכולת תיק חובש.
רופא
רופא בקייטנה מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 6.2:
 • בקייטנה הפועלת מחוץ לתחום היישוב בה מעל 400 ילדים, יש להציב רופא.
 • במקום שנדרש רופא, יהיה רכב פינוי.
 • מנהל הקייטנה יוודא כי הרופא נושא עמו תעודה בתוקף.
 • רופא בקייטנה יהיה בעל רישיון עיסוק ברפואה בישראל, מומחה ומנוסה ברפואת ילדים או ברפואת משפחה וממשיך להיות פעיל עוסק בתחום זה.