מדריכים בקייטנה

מדריך ומדריכה בקייטנה מחזיקים במוט עם דגל אדום

מדריך

מדריך הוא אדם המופקד על קבוצת חניכים בקייטנה ונלווה אליהם במהלך כל שעות הפעילות.
מתוך חוזר מנכ"ל קייטנות, סעיף 8.2 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה),

בתפקיד זה רשאים לשמש:

 • מורה
 • מדריך מוסמך
 • מדריך בלתי מוסמך בעל רקע בהדרכת נוער
 • סטודנט בעל רקע בהדרכת נוער
 • תלמיד סמינר
 • מדריך צעיר בוגר כיתה י' ומעלה (להלן מד"צ)
 • כל מדריך אחר שאושר על ידי מינהל החברה והנוער

מדריך בוגר

מדריך בוגר הוא מדריך בן 18 ומעלה.

מדריך צעיר(מד"צ)

בוגר כיתות י'-י"ב שהשתתף בקורס הדרכה של מנהל החברה והנוער במשרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער כלשהי והוא בעל ניסיון בעבודה עם נוער.

מתוך חוזר מנכ"ל קייטנות, סעיף 8.2 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה),

בוגרי כיתה י' ומעלה יועסקו כמד"צים בקייטנות רק אם ברשותם אחת מהתעודות הבאות:

 • תעודת מדריך צעיר
 • תעודת מדריך של"ח צעיר
 • תעודת מדריך בתנועת נוער
 • תעודה מכל מסגרת אחרת המכשירה מדריכים צעירים והמוכרת על ידי משרד החינוך

מד"צים יהיו זכאים לקבלת תשלום כספי עבור עבודתם בקייטנה, כמקובל על פי חוק העסקת הנוער, וייחשבו חלק מסגל המדריכים בקייטנה.

חניכים בקורס מד"צים שטרם סיימו את הקורס לא יועסקו כמדריכים מן המניין בשכר או בהתנדבות.

מדריך מקצועי

מדריך מקצועי הוא אדם המלמד נושא מסוים בקייטנה (ציור, אמנות, מחול, דרמה, שחייה, רכיבה על סוסים וכדומה). מדריך מקצועי פועל בפרקי זמן קצובים ואינו חייב להימצא בקייטנה במשך כל שעות הפעילות.

בתפקיד זה רשאי לשמש רק אדם בעל הכשרה ותעודה מקצועית מוכרת בתחום שהוא עתיד להדריך.

איסור העסקת עברייני מין בקייטנה

לפי חוזר מנכ"ל קייטנות, סעיף 10 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)

 • גברים שגילם 18 ומעלה המועמדים לשמש מדריכים בקייטנה נדרשים להמציא אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסיקם לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין. (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)
 • האישור יכלול חתימה על ייפוי כוח המאפשר למנהל הקייטנה לפנות בשמו של המדריך למשטרה.
 • מנהל הקייטנה יחתים את המועמדים על טפסים מתאימים, ויפנה ישירות למשטרה ויבקש לקבל עבור עובדיו אישור שאינם עברייני מין.

חישוב מספר המדריכים בקייטנה

מחשבון

מתוך חוזר מנכ"ל קייטנות, סעיף 11 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • בקייטנת יום (במבנה או בשטח פתוח, למעט קייטנה המתקיימת בחוף הים) יש למנות מדריך לכל קבוצה של 25 חניכים.
 • 50% מכוח ההדרכה בפועל בכל סוגי הקייטנות יהיו בוגרים (למעט קייטנות של תנועות נוער המוכרות על ידי משרד החינוך).
 • בקייטנת יום המתקיימת בחוף הים, וכן ביציאה לברכה, יש למנות מדריך לכל קבוצה של 15 חניכים.
 • בקייטנה המתקיימת בתנאי פנימייה יש למנות מדריך לכל קבוצה של 15 חניכים.
 • בקייטנה המתקיימת בגן ילדים והמונה 35 ילדים לכל היותר יהיו שני בעלי תפקידים (גננת מוסמכת וסייעת) בהתאם להגדרות חוזר מנכ"ל.
 • המנהל והמדריך הראשי אינם כלולים בחישוב מספר המדריכים בפועל.