מתנפחים ומתקנים בתחום הקייטנה

מתקנים מתנפחים בדשא בתחום הקייטנה

בעמוד זה מופיעות הנחיות להפעלת מתנפחים ומתקנים בתחום הקייטנה.

המידע מבוסס על המסמכים הבאים:

ההנחיות להפעלת מתקנים מתנפחים בבריכה או בים מופיעות בכרטיסי המידע הבאים:

מתקנים ומתנפחים המהווים אטרקציה מלהיבה, טומנים בחובם, בשימוש לא נכון, פוטנציאל סיכון רב.

כאחראים על חניכים, אנו נדרשים לזהירות רבה בבחירת מנהל האתר ולתת את הדעת לכשירותו ולכשירות המתקנים. אין לקצר תהליכים, למען בטיחותם והנאתם של הילדים.

במהלך השנים אכן אירעו תאונות ופציעות רבות בגלל חוסר זהירות ואי מילוי הנחיות.

יש להדפיס את מסמך PDF רשימת העזר להפעלת מתקנים מתנפחים ולבדוק את הפרמטרים עם בודק מוסמך

נושאים לבדיקה לפני פעילות מתקנים\מתנפחים

תעודת מנהל אתר מתקנים מתנפחים בתוקף

ברשות המפעיל תעודת מנהל אתר מתקנים מתנפחים בתוקף, וכן עבר השתלמות ריענון בשנתיים האחרונות.

קיום תיק בטיחות לכל מתקן ולכלל המתקנים
תעודת בטיחות למתקן על המפעיל להציג את תיק הבטיחות לכל מתקן ומתקן, את הבדיקות של כל מתקן, את הבעיות והתקלות שהיו בו ואת השיפורים שבוצעו כמפורט מסמך PDF בחוזר מנכ"ל מתפנחים:
 • בדיקה של מתקן חדש - ע"י מכון התקנים הישראלי או על ידי מעבדה מאושרת ומוסמכת
 • בדיקה שנתית - ע"י מעבדה מוסמכת
 • בדיקה לפני פעילות - המפעיל יבדוק את האתר לפני הפעילות וידווח שהכל תקין
 • מקרים מיוחדים - כאשר מוקמים מעל 10 מתקנים או כשתנאי השטח בעייתיים מומלץ להזמין גוף בודק שיבדוק את עמידות ההתקנה בתנאים הספציפיים וחשמלאי שיבדוק את פריסת קווי אספקת החשמל למתקנים, הגנות נגד התחשמלות וכל דרישת חוק אחרת

מע"ר

במשך כל הפעילות יהיה באתר מגיש עזרה ראשונה בעל תעודה בתוקף, שעבר רענון קורס רענון בשנתיים האחרונות.

מתקנים אסורים

חל איסור חמור להפעיל את המתקנים הבאים:

 • מתקן השור זועם
 • מתקן ברכות קצף
 • מתקנים רטובים מכל סוג ובנג'י ראן
מתקן השור הזועם, בריכת קצף ובנג'י ראן

מתקנים עם הנחיות מיוחדות

חניכים בקייטנה מטפסים על קיר טיפוס
 • מתקן טיפוס מעל 4 מטרים
  • מחייב מפעיל מוסמך לקירות טיפוס או מדריך טיפוס וגלישה מוסמך
  • כל משתמש חייב להיות חגור ברתמת טיפוס תקנית ואמצעי אבטחה תקינים נגד נפילה
 • מתקן טיפוס במים או מגלשה בבריכה
  • מחייש שעומק המים לא ייפחת מ-2 מטרים

ביטוח

על המפעיל להציג פוליסת ביטוח המכסה חבות צד ג' וחבות מעסיקים

ביצירת קשר עם המפעיל יש לסכם את הדברים הבאים:

 • סיור מוקדם עם המפעיל
 • מספר ילדים
 • גילאים
 • עוזר מפעיל לכל מתקן (מתקנים עם מגלשות - שני עוזרים - אחד למעלה אחד למטה)
 • מנהל אתר מתקנים בעל תעודה נוכח במקום, מנהל את האירוע ומפקח עליו

בהזמנת עבודה יחתום המפעיל על ההצרות הבאות:

ספק מתנפחים חותם על הצהרות בטיחות
 • המפעיל מצהיר כי הוא יודע את נהלי הבטיחות כפי שכתובים מסמך PDF בחוזר מנכ"ל ומתחייב ליישמם
 • המפעיל מצהיר כי פרטי הציוד תקינים ושלמים לרבות:
  • חבלי טיפוס
  • עוגנים
  • מזרני בלימה
  • מפוחים
  • כבלי חשמל

בדיקות בטיחות חשובות טרם תחילת הפעילות:

 • מפוחים
  • המפוחים שלמים וללא כל חשמל או חלק נע חשוף
  • המפוחים מוגנו ע"י אמצעי פיזי
  • למפוחים אל חוזר למניעת קריסתם בצורה מהירה
 • מזרני הגנה/בלימה – הוצבו בכניסה וביציאה מהמתקן
 • הסדרנים במתקנים
  • בכל מתקן מוצב סדרן אחד לפחות אלא אם היצרן קבע אחרת
  • סדרן מגיל 16 שנים שעבר הדרכה ע"י המפעיל/מנהל האתר
 • המתקן מעוגן באמצעות יתדות או באמצעי אחר כנדרש בתקן אל נק' קבועה
 • קירות טיפוס
  • בקיר בגובה מעל 2 מטרים חובה להרתם באמצעות רתמות טיפוס
  • בקיר מעל גובה 4 מטרים - המפעיל יהיה בעל הסמכה מתאימה לקירות טיפוס