היערכות למניעת סיכונים

כיצד נערך?

כדי להימנע מהיפגעות ילדים נשים לב לנקודות הבאות:

אישור תכנית הקייטנה והתייעצות במידת הצורך

מנהלי קייטנות מתכננים לוח זמנים בקייטנה

פעילות הקייטנה צריכה להתקיים לפי התוכנית.

יש לעדכן את המפקח המחוזי בכל שינוי בתוכנית הקייטנה (ההודעה תימסר בטלפון או בכתב מיד עם קבלת ההחלטה על שינוי).

יש להימנע מפעילות לא מתוכננת ושלא אושרה ע"י המפקח על הקייטנות.

במידת הצורך יש להתייעץ עם יועץ בטיחות לגבי היערכות למניעת סיכונים בפעילות.

הכנת המדריכים בהתאם לנקודות התורפה המרכזיות

יש להציג למדריכים את התוכנית לפני תחילת הקייטנה ולשים דגש על נקודות התורפה בפעילויות השונות שבתוכנית.

כמו כן, יש לרענן את ההנחיות לפני תחילת הפעילות בהתאם לאופי הפעילות.

מיפוי סיכונים

מנהל הקייטנה ו\או רכז הבטיחות יבצעו מיפוי סיכונים לפני תחילת הפעילויות כדי לצמצם היפגעות אפשרית מהם
(החל מפעילות יצירה וגזירה, ועד ניהול פעילות רחצה בבריכה).

היכרות עם חוזרי מנכ"ל העוסקים בפעילות המתוכננת

כלי עבודה למיניהם

אוסף כלי עבודה ליצירה

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 8.1 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • כלל העבודות והפעילויות תבוצענה לאחר הדרכה מתאימה שתדגיש את הסיכונים הקיימים בכל עבודה ושתינתן על ידי מדריך המתמצא בהפעלת הכלים
 • כלי עבודה מסוכנים כגון מקדחה או מברגה אפשר להפעיל מגיל 12 ומעלה.
 • כלים כמו מסור חשמלי, משחזות וכדומה יש להפעיל עם הגנת בטיחות מתאימה על המכשירים באמצעי מגן מתאימים ובהשגחה צמודה של מדריך בוגר.
 • אקדח סיכות יופעל על ידי ילדים מגיל 12 ומעלה, בהשגחת מבוגר.
 • השימוש בסכיני חיתוך ובמספריים ייעשה בנוכחות מדריך.
 • השימוש בחוטים למיניהם, כגון חוטי דיג וחוטי ברזל, ייעשה בנוכחות מדריך.

צבעים

ערכת צביעה

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 8.2 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • מומלץ שכל עבודה עם צבעים, כגון צבעי שמן על בסיס טרפנטין, צבעי הדפס על בסיס שמן, צבעי שמן לציור וצבעי תחריט על בסיס שמן, תיעשה במקום פתוח ומאוורר.
 • מומלץ מאוד לעבוד עם צבעים על בסיס מים, כמו צבעי אצבעות, צבעי גועש, צבעי מים וכדומה.
 • יש להשתמש בספריי צבע על בסיס טרפנטין רק בחוץ, ובהשגחת מבוגר.
 • השימוש בצבעי אקריליק אסור לפני גיל 11. יש ללבוש בגדי עבודה בשימוש בצבעי אקריליק משום שהם מתייבשים מהר ומכתימים את הבגדים.
 • העבודה עם צבעים לתחריט ועם חומצות לצריבת תחריט דורשת מקום מיוחד ומאוורר כהלכה. עבודת הילדים עם חומרים אלה מחייבת אישור מיוחד מטעם ממונה הבטיחות הארצי.

דבקים

דבקים מסוגים שונים

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 8.3 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • השימוש בדבק על בסיס ממס (כגון טינר או טרפנטין) ייעשה במקום מאוורר בלבד.
 • בשימוש בדבק מגע מומלץ לעבוד עם דבק מסוג UHU בלבד.
 • יש לעבוד עם דבק מהיר (5 שניות) ועם דבק חם רק בנוכחות מדריך ולאחר קבלת הדרכה מתאימה.

מתוך ויקיפדיה (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • יש להשתמש בדבק לפני תאריך תפוגת התוקף שלו. לאחר פתיחת מכל הדבק, חיי הדבק מתקצרים יותר מוקדם מתפוגת התוקף, שנועדה לתיארוך החיי מדף.
 • יש לוודא את ניקיון המשטחים, בדרך כלל גם מדבקים.
 • יש להמתין עד להתקשות המלאה של הדבק לפני השימוש בחפץ המודבק.
 • יש לוודא כי הדבק מתאים לחומר ממנו עשויים החפצים המיועדים להדבקה וכן לתנאים שבהם אמור לעמוד הדבק: חום, רטיבות, כוח פיזי ושמש.

חומרים לניקוי כלי העבודה, המברשות ושטח העבודה בסיום העבודה

סבון וחומרי ניקוי נוספים

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 8.4 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה):

 • יש לנקות את כלי העבודה ואת המברשות בטינר, בטרפנטין או באקונומיקה.
 • רצוי שהעבודה בחומרים אלו תתבצע על ידי המדריכים או בהשגחתם הישירה.
 • מומלץ להשתמש בסבון נוזלי ככל האפשר.

רחצה בבריכה

מדריכה עם חניכים בבריכת שחייה

מנהל הקייטנה יבדוק את הנושאים מסמך PDF ברשימת העזר לבדיקת בטיחות רחצה בבריכה

מתוך מסמך PDF תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994, סימן ה': רחצה בים ובבריכה

מי יכול להשתתף ברחצה בבריכה
הרחצה בבריכה תותר רק לילדים שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על הסכמתם.
מהלך הרחצה בבריכה
 1. יש להפריד את הקייטנים משאר המתחרצים.
 2. יש לחלק את הקייטנים לזוגות.
 3. לפני כל רחצה בבריכה ובגמר רחצה יערוך המדריך האחראי מיפקד נוכחות על-פי רשימת שמות הילדים שבידו.
 4. השהייה במים של קבוצת תלמידים תימשך לכל היותר חצי שעה ברציפות.
 5. המדריך האחראי יאסור על הילדים את השימוש בסנפירים, משקפי צלילה ומצופים לסוגיהם.
 6. חמש דקות לפני סיום הרחצה יודיע המדריך האחראי על מועד סיומה ויפעל להוצאת הילדים מהמים; אין להרשות שהייה נוספת במים.
תנאים לקיום רחצה
 • הרחצה תתקיים בשעות היום בלבד, כשהראות טובה, וכשיש מציל מוסמך במקום.
 • תחום הרחצה של הילדים יגודר בחבל או בדרך יעילה אחרת. אין להתיר יציאת ילד מן התחום שנקבע לרחצה.
 • כניסת ילדים לבריכה מותנית בליווי 2 מדריכים לכל קבוצה בת 15 ילדים עד גיל 14 ומדריך אחד לכל קבוצה של 20 ילדים בגיל 15 או יותר.
עזרה ראשונה
 1. מנהל הקייטנה ידאג לכך שתיק עזרה ראשונה יהיה בידי אחד המדריכים, המלווים את ילדי הקייטנה למקום רחצה.
 2. הבחין מדריך בילד שיש חשש שהוא טובע או עלול לטבוע, יפעל להצלתו המיידית ויזעיק את המציל או את מגן דוד אדום לפי הוראות המציל.
אחריות מדריכים
 • המדריכים המופקדים על ילדי קייטנה הרוחצים בבריכה, לא יעסקו בהוראת שחיה, בארגון משחקים או בשחייה להנאתם.
משמעת
 • המדריך האחראי ידאג לכך שהילדים יישמעו להוראותיו של המציל.
 • המדריך האחראי יאסור משחקים של התזת מים, הטבעה, קפיצות למים וכל משחק מסוכן אחר.
שהייה מחוץ לבריכה
 • מנהל הקייטנה ידאג לכך שילדים ישהו מחוץ לבריכה בסככה או במקום מוצל אחר ויחבשו כיסוי ראש.
 • אין להשאיר ילדים על שפת הבריכה בלי השגחתו של בגיר היודע לשחות.

רחצה בים

שמשיות ליד חוף ים

מנהל הקייטנה יבדוק את הנושאים ברשימת העזר לבדיקת בטיחות רחצה בים

מתוך תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994, סימן ה': רחצה בים ובבריכה (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)

מקומות רחצה אסורים
 1. חל איסור על רחצה בים התיכון
 2. הרחצה במאגרי-מים פתוחים, בנחלים או בבריכות דגים - אסורה. מנהל הקייטנה יזהיר את הילדים מפני ניסיון לרחוץ בהם.
מי יכול להשתתף ברחצה בים
הרחצה בים תותר רק לילדים שהביאו אישור בכתב מאת הוריהם על הסכמתם.
מהלך הרחצה בים
 1. יש להפריד את הקייטנים משאר המתחרצים.
 2. יש לחלק את הקייטנים לזוגות.
 3. לפני כל רחצה בים ובגמר רחצה יערוך המדריך האחראי מיפקד נוכחות על-פי רשימת שמות הילדים שבידו.
 4. השהייה במים של קבוצת תלמידים תימשך לכל היותר חצי שעה ברציפות.
 5. המדריך האחראי יאסור על הילדים את השימוש בסנפירים, משקפי צלילה ומצופים לסוגיהם.
 6. חמש דקות לפני סיום הרחצה יודיע המדריך האחראי על מועד סיומה ויפעל להוצאת הילדים מהמים; אין להרשות שהייה נוספת במים.
תנאים לקיום רחצה
 • רחצה בים תתקיים רק במקומות רחצה מוכרזים לפי חוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד–1964, ובאישור נוסף של הממונה על הבטיחות בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
 • אין לקיים רחצה בים שעה שמונף דגל שחור ליד סוכת המציל.
 • לפני רחצה בים ייוועץ המדריך האחראי עם המציל לענין קביעת מקום מסויים שבו ייכנסו הילדים למים.
 • הרחצה תתקיים בשעות היום בלבד, כשהראות טובה, וכשיש מציל מוסמך במקום.
 • תחום הרחצה של הילדים יגודר בחבל או בדרך יעילה אחרת. אין להתיר יציאת ילד מן התחום שנקבע לרחצה.
 • כניסת ילדים לים מותנית בליווי 2 מדריכים לכל קבוצה בת 15 ילדים עד גיל 14 ומדריך אחד לכל קבוצה של 20 ילדים בגיל 15 או יותר.
עזרה ראשונה
 1. מנהל הקייטנה ידאג לכך שתיק עזרה ראשונה יהיה בידי אחד המדריכים, המלווים את ילדי הקייטנה למקום רחצה.
 2. הבחין מדריך בילד שיש חשש שהוא טובע או עלול לטבוע, יפעל להצלתו המיידית ויזעיק את המציל או את מגן דוד אדום לפי הוראות המציל.
אחריות מדריכים
 • המדריכים המופקדים על ילדי קייטנה הרוחצים בים, לא יעסקו בהוראת שחיה, בארגון משחקים או בשחייה להנאתם.
משמעת
 • המדריך האחראי ידאג לכך שהילדים יישמעו להוראותיו של המציל.
 • המדריך האחראי יאסור משחקים של התזת מים, הטבעה, קפיצות למים וכל משחק מסוכן אחר.
שהייה בחוף הים
 • מנהל הקייטנה ידאג לכך שילדים ישהו בחוף הים בסככה או במקום מוצל אחר ויחבשו כיסוי ראש.
 • אין להשאיר ילדים בחוף הים בלי השגחתו של בגיר היודע לשחות.
תמונת מצא את ההבדלים עם קופים עם בננה בחוף הים

טיולים

תלמידים מקבלים הסבר על מקום הטיול לאחר ירידה מהאוטובוס

יש לדאוג לכל האישורים כנדרש לכל טיול מהלשכה לתיאום טיולים ובהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל.

אין ללכת יחפים בטיולים.

מתוך תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), תשנ"ד-1994, סימן ח': טיולים (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)

תנאים לקיום טיול
 • כל פעילות מחוץ לשטח הקייטנה, או כל יציאה לטיול, מחייבות תיאום עם הלשכה לתיאום טיולים וקבלת אישורה, ויבוצעו בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל טיולים (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה).
 • מנהל קייטנה יקיים טיולים במסלולים המומלצים בידי הועדה המייעצת לטיולים במשרד החינוך והתרבות או במסלולים אחרים שיאשר היועץ לטיולים בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
 • אין לקיים טיול אם הודיע חזאי השירות המטארולוגי במשרד התחבורה כי במסלול הטיול יתקיימו תנאי שרב.
  במקרה שגבר החום במהלך הטיול מבלי שהיתה הודעה מוקדמת על כך מטעם החזאי, יש לבטל את הסיורים ברגל.
 • אין לקיים טיולים בשעות החשיכה, אלא באישור מפקח מינהל, חברה ונוער בלשכת המחוז של משרד החינוך והתרבות.
 • בקייטנה לילדים המוגבלים מבחינה פיזית יפעל מנהל הקייטנה בהתאם להוראותיו של יועץ בטיחות מוסמך.
מי שתייה
חניך בקייטנה שותה מים
 • יש לדאוג לכך שמסלול הטיול יעבור במקומות שבהם ניתן להשיג מים ראויים לשתיה או להצטייד מראש בכמות מספקת של מי שתיה.
 • כמות מי השתיה שתילקח במכלים לטיול תחושב לפי 750 סמ"ק לילד לשעת הליכה, ושליש ליטר לילד לשעת נסיעה.
 • המדריכים והמלווים יהיו מצויידים גם במימיות.
 • בטיול רגלי, תיקבע הפסקה אחת לשעה לפחות, לצורך שתיה.
 • בטיול ברכב, תיקבע מדי שעתיים הפסקה בת 15 דקות לפחות, לצורך שתיה.
מהלך הטיול
 • מנהל הקייטנה ידאג לכך כי לטיול ברגל יצטיידו הילדים בכיסוי ראש, בנעלים גבוהות ובלבוש מתאים.
 • בסיור ברגל אין לנוע בכבישים. אם אין אפשרות אחרת, יש ללכת בשולי הכביש בטיולי הליכה (באזור בין-עירוני בלבד), במרחק סביר מהתנועה שבו; יש להקפיד על הליכה בצד השמאלי של הכביש, נגד כיוון התנועה.
 • אין לנוע על מסילת ברזל, לרבות הסוללה.
 • בידי המדריכים תהיה מפת האזור, שעליה יסומן מסלול הטיול.
מלווים
באזור שאיננו עירוני, יצרף מנהל הקייטנה לטיול:
 • מלווה הבקיא באזור הטיול
 • מגיש עזרה ראשונה (עם עדיפות לאחות מוסמכת או חובש מוסמך)
 • מלווים נושאי נשק לפי הוראותיהן של רשויות הבטחון