רכזי ביטחון, בטיחות ותברואה

רכז ביטחון ורכזת בטיחות

רכז ביטחון

אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה ואושר בידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט המחוז לרכז את הפעילות להבטחת הביטחון.

 • בכל קייטנה ימונה רכז לביטחון
 • בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עד 100, יכול לשמש בתפקיד זה מנהל הקייטנה
 • רכז הביטחון חייב לקבל תדרוך אישי במילוי תפקידו מהקב"ט המקומי
 • התיאום לביצוע התדרוך יקוים 15 יום לפחות לפני פתיחת הקייטנה

רכז בטיחות, בריאות ותברואה

 • אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה לרכז את הפעילות להבטחת הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה.
 • בקייטנות שמספר המשתתפים בהן עד 100, יכול לשמש בתפקיד זה מנהל הקייטנה.
 • בקייטנה שבה מעל ל-100 חניכים יהיה רכז בריאות ותברואה בנפרד מרכז הבטיחות.

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 3.2 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)

תפקידיו של רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה

 • לרכז את כלל הפעולות הנוגעות לבטיחות, לבריאות ולתברואה בקייטנה
 • לרכז את כלל הבדיקות והאישורים המחייבים הקשורים למבנה, לשטח הקייטנה, למתקני המשחק, לציוד ההפעלה, למתקנים הסניטריים ולתברואה
 • לנהל את התיק שיורכזו בו האישורים הרפואיים של הורי החניכים
 • לתעד את אירועי הבטיחות, הבריאות והתברואה החריגים, לרכז את בדיקתם ולסייע למנהל הקייטנה לבדוק אותם ולהפיק מהם לקחים
 • לרכז את כלל החומר המקצועי בחוזרי המנכ"ל הנוגע לפעילויות השונות (טיולים, רחצה בברכה, פעילות במתקנים מתנפחים וכד')
 • להפיץ לצוות המדריכים מידע ועדכונים בנוגע לנושאים הקשורים בבטיחות, בבריאות ובתברואה בפעילויות השונות
 • לפעול מול אנשי העזרה הראשונה
 • לעדכן את המדריכים בנוגע למצבם של חניכים הלוקים בבעיות בריאות ייחודיות ולדאוג שהחניכים הללו ילוו בהתאם למצבם
 • לרכז את שמות החניכים שאינם יודעים לשחות (על סמך ההצהרה שבאישור ההורים) ולדווח על כך למדריכים
 • לסייע למנהל הקייטנה לדאוג ששטח הקייטנה יהיה נקי ושמתקני התברואה ושירותי המזון יעמדו בדרישות המחייבות.