הנחיות אירוע חריג

המולה בשיעור מדעים לרקע שריפות והתפוצצויות

דיווח על תאונה, בדיקה והפקת לקחים

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 10 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה), במקרה שהתרחשה תאונה בקייטנה ואחד החניכים נפגע יש לפעול כדלהלן:

 1. מנהל הקייטנה יבדוק את האירוע, את הנסיבות ואת הגורמים שהביאו להתרחשותו
 2. יש לבדוק גם את הגורמים העקיפים לתאונה, כגון:
  • מיומנות המדריכים וכשירותם
  • תקינות הציוד והמתקנים
  • התאמת הפעילות לגיל החניכים
 3. על כל אירוע חריג יש לדווח למפקח קייטנות מחוזי
  • דיווח ראשוני יכול להיות טלפוני
  • לאחר מכן, מנהל הקייטנה ימלא טופס דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה) וישלח אותו למינהל החברה והנוער במחוז ולמחלקת החינוך של הרשות המקומית.
  • באירועים הקשורים במזון, בתברואה, במים ובהתייבשות יש לשלוח את דוח הסיכום גם ללשכה המחוזית של משרד הבריאות.
  • מנהל הקייטנה יאסוף את צוות המדריכים, יעדכן אותם בדבר האירוע ויתדרך אותם בדבר הפעולות שיש לנקוט בעקבות הלקחים שנלמדו.

  טיפול באירועים מיוחדים

  מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 6.5 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה),

  • הטיפול בהכשת נחש
   1. יש לקבע את האיבר המוכש.
   2. יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ולאפשר לו מנוחה מוחלטת.
   3. יש לפנות את הנפגע מיד לבית חולים.
   4. יש להביא את הנחש – חי או מת – לבית החולים.
  • הטיפול בעקיצת עקרב
   1. יש לקרר את מקום הפגיעה ולאפשר לנפגע מנוחה מוחלטת.
   2. יש לפנות את הנפגע מיד לבית החולים הקרוב.
  • הטיפול בנשיכת כלב או חתול כלב וחתול
   1. יש לנקות את הפצע במים ובסבון.
   2. יש להעביר את הנפגע למתקן רפואי קרוב להמשך הטיפול.
   3. יש לנסות ללכוד את הכלב או את החתול כדי שיהיה אפשר לבדוק אם הוא נגוע בכלבת.