הסעות

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 11 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה)

תלמידים עולים לאוטובוס

הסכנות בהסעה

אזור סכנה בסביבת אוטובוס - שלושה מטרים מכל צד
 • תאונה בעת העלייה לרכב ההסעה או בעת הירידה ממנו
 • תאונה של ילד היורד מהסעה ונדרש לחצות כביש
 • אלימות והתפרעות של חניכים במהלך הנסיעה
 • השארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה
 • תאונת דרכים במהלך הנסיעה


פעולות שיש לבצע לפני הנסיעה

חברת ההסעות

לוגו של חברת הסעות
 1. מנהל הקייטנה יוודא שחברת ההסעות עומדת בקריטריונים המצויים בחוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 11.4 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה) כדלקמן:
  • חברת ההסעה מחזיקה ברישיון תקף להסעת תלמידים מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה
  • בחברה מועסק קצין בטיחות מוסמך עם מינוי בתוקף ממשרד התחבורה
  • לנהג יש אישור מהמשטרה כי אינו עבריין מין
  • לנהג יש הרשאה להסעת תלמידים לפי תקנות התעבורה
  • לכל אוטובוס יש אישור של קצין בטיחות בתעבורה בתוקף לחודש
  • החברה מקפידה על שעות עבודה ומנוחה על פי מסמך PDF תקנה 168 לתקנות התעבורה.


רכב ההסעה

רכב הסעת תלמידים
 1. מנהל הקייטנה יוודא שרכב ההסעה עומד בקריטריונים המצויים בחוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 11.5 (קישור חיצוני - נפתח בלשונית חדשה) כדלקמן:
  • רכב ההסעה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, מאושר על ידי קצין בטיחות בתעבורה
  • קיימות ברכב חגורות בטיחות תקינות
  • קיימים ברכב פנסים מהבהבים, מזגן, ערכת מילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש
  • שלט "הסעת תלמידים" ושלט עם יעד הנסיעה
  • כלי הרכב המיועד להסעת נכים ומוגבלים יהיה בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה שבמשרד התחבורה


מלווים

מדריכה מסבירה לתלמידים על הטיול במהלך הנסיעה
 1. מנהל הקייטנה יוודא שבכל הסעה של הקייטנה יהיו שני מלווים, מדריך בוגר ומדריך צעיר, שישמשו מלווים בהסעה


תחנות איסוף

תחנת איסוף תלמידים לנסיעה
 • בתחנות איסוף גדולות ומרכזיות להסעות ילדים יימצא מדריך בוגר מסגל ההדרכה אשר יקלוט את החניכים המגיעים לתחנה.
 • המדריך יגיע לתחנת האיסוף כמחצית השעה לפני מועד הנסיעה.
 • בידי המדריך תהיה רשימה של שמות החניכים שיש לאסוף בתחנת האיסוף.


עליה לרכב

תלמידים עולים לאוטובוס בטור מסודר
 • העלאת חניכים לרכב תיעשה אך ורק דרך הדלת הקדמית
 • מיקום העליה לרכב
  • בשטח עירוני תיעשה ההעלאה ליד שפת המדרכה או במפרץ חניה
  • בשטח בין-עירוני תיעשה ההעלאה רק בשולי הכביש


מהלך הנסיעה

אוטובוס תלמידים בנסיעה
 • הנסיעה תחל רק כאשר כל החניכים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות
 • בכל ספסל ישבו לא יותר משני חניכים
 • מספר החניכים הנוסעים ברכב ההסעה יהיה בהתאם למספר הנקוב ברישיון הרכב
 • אין להסיע חניכים בעמידה
 • אין להסיע נוסעים שאינם נמנים עם סגל הקייטנה, עם חניכיה או עם מלווי ההסעה
 • משמעת
  • בשעת הנסיעה יקפידו המלווים על משמעת ועל קיום כללי הזהירות
  • אין להוציא את היד או את הראש מהחלון בזמן השהייה ברכב
  • המדריך המלווה הבוגר בהסעה המאורגנת ידאג שהנהג יקפיד על נסיעה מתונה ובטוחה


ירידה מהרכב

תלמידים יורדים מהאוטובוס
 • אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה
 • הורדת חניכים מהרכב תיעשה אך ורק דרך הדלת הקדמית
 • מיקום ההורדה
  • בשטח עירוני תיעשה ההורדה ליד שפת המדרכה או במפרץ חניה
  • בשטח בין-עירוני תיעשה ההורדה רק בשולי הכביש
 • החניכים ירדו מהרכב בזהירות ובמתינות לפי סדר ישיבתם
 • אסור באיסור חמור להפריע לחניך אחר לרדת מהרכב או לדחוף אותו החוצה
 • המדריך הבוגר יישאר ברכב עד שאחרון החניכים ירד וישגיח שהחניכים לא ייפגעו בשעת הירידה מן הרכב
 • המדריך הבוגר האחראי לא ישחרר את רכב ההסעה לפני שיסרוק אותו ויוודא שלא נשאר בו חניך או ציוד כלשהו
 • לאחר הירידה
  • אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שהרכב יעזוב את התחנה
  • אין לחצות את הכביש כל עוד רכב ההסעה נמצא בתחנה
  • המדריך הבוגר ישגיח שהחניכים לא ייפגעו בשעה שהרכב מתמרן בשטח בנסיעה לאחור או בכל דרך אחרת
  • החניכים יחצו כביש רק בהשגחת מדריך
  • במקרה הצורך, בהתאם לתנועה ולגיל החניך, יעבור המדריך את הכביש יחד עם החניך כשהוא אוחז בידו
 • עם הגעת ההסעה לקייטנה ייגש המדריך הבוגר המלווה למנהל הקייטנה וידווח לו על החניכים שנכחו בהסעה
 • מנהל הקייטנה יעבור על הרשימות ויערוך בירור עם ההורים שילדיהם לא נכחו בהסעה.


מקורות